Teater

Teater

1991 – 2006 arbetade Monika Häägg som regissör och konstnärlig ledare för Halmstads Kvartersteater.

När Monika 1991 började arbeta med amatörteaterföreningen Andersbergs Kvartersteater, som var föreningens dåvarande namn, förde den en ganska tynande tillvaro. Verksamheten hade startat 1986 med ett ABF-projekt och med en god idé om spirande teaterverksamhet, men som med mycket annat hade entusiasmen falnat och teaterledarna kommit och gått. Monika hade 1988/89 utbildat sig vid Arbetarteaterförbundets teaterskola i Bredsjö. Från den utbildningen bar Monika en idé om att amatörteater och egenskapande kulturverksamhet har stor betydelse för människor, inte bara som en fritidssysselsättning utan också som en utveckling av människors liv.
Människor flyter likt vilsna kroppar i samhällets brusande flod- när den vilsne kommer till Kulturens dörr hittar den inga nycklar – men amatörteatern bär på en murbräcka”. Med de orden vill Monika måla en bild av att kulturen ofta stänger ute människor och att de måste få möjlighet att kliva in i kulturens värld genom många olika ingångar. Det första steget är inte att gå och se en föreställning på Dramatens stora scen. Innan dess måste alla hitta kulturens nycklar.
Andersberg är ett bostadsområde i Halmstad som stod klart under tidigt 1970-tal. Ett miljonprogramsområde med bra och funktionella bostäder till ganska låg kostnad och med ett vackert grönområde i områdets mitt, men också ett område som under åren brottats med stora problem. Kriminalitet och droger, som ofta följer i ett starkt segregerat samhälle. Människor väljer inte i första hand att bo på Andersberg, men fattigdom och ojämlikhet tvingar socialt utsatta att välja det billigaste, oftast inte högst upp på önskelistan, men nödvändigt när plånboken är tunn. Under mina år med Kvartersteatern har jag också sett och upplevt mycket kreativt skapande, mött fantastiska människor som bär på en stor solidaritet och en förmåga att entusiasmera. Andersberg är inte bara svart och vitt, det är ett område med många färger.

Läs mer om Monika Hääggs arbete med Halmstads kvartersteater>>

Teaterföreställningar med Halmstads Kvartersteater 1991 – 2013

Use your brain – manus och regi 1992

Julcabaré – manus och regi 1992

Tuvalisa – manus och regi 1993

Calle och chokladfabriken – manus, regi och musik 1993

Cabarét… Så har vi jultid – manus, regi och musik 1993

Blandade pasteller – manus och regi 1994

Mumintrollens jul – manus, regi och musik 1994

Skuggorna vid träbron – manus, regi och musik 1995

Ryska cafékvällar – manus och regi 1995

Cabarét Svenska Ord – regi 1996

Silver splash – manus, regi och musik 1997

Donationen i Gessleland – manus och regi 1998

Odens öga – producent 1998

Tidens inälvor – manus, regi och musik 1999

Tokfursten – regi och musik 2000

Cabarét Cactus lime – manus, regi och musik 2001

Christian IV Gästabud – manus, regi och musik 2001 och 2002

Skuggorna vid träbron – manus, regi och musik 2002

I lodjurets timma – regi och musik 2004

Den blå fågeln – manus och regi 2005

God afton Herr Strindberg – manus och regi 2006

I väntan på det sista andetaget – manus 2006

Kulturias café – regi, konferenciär och producent 2011 och 2012

Kulturias Boktips – regi, konferenciär och producent 2013

Jag spelar min roll – manus, regi och musik 2013

 

Föreställningar med Monfredsteatern 1996 – 1997

Spegeln – manus, regi, musik och skådespelare 1996

Spökhistorier i skymningen – regi, musik och skådespelare 1997